Địa Chỉ & Liên hệ

Các bạn tìm đường đến qua định vị google map tới phòng khám. Phòng khám nằm gần đường quốc lộ 1A.

Bạn gõ tên vào địa điểm của mình vào link sau để nhìn lại đường đi

CLICK